J2EE vs .NET

Hồi còn học năm 1, trong 1 lần đi nghe public siminar về .NET ở Open IT Club. Vì là "lính mới" trong ngành vì thế nghe chả hiểu gì cả. Lúc đó tui chỉ mới hoc môn Cơ sở lập trình (Basic Principles for Programming). Khái niệm platform là "cái quái gì", only ông lecturer hiểu và 1 số student năm cuối, + my teachers . Chỉ hiểu sơ là nó có thể viết bằng nhiều ngôn ngữ và có thể compile ra cùng 1 app.
Philosophies in Architecture are too abstract.

Khi lên năm 3, hè trước đó tôi đã tự train mình .NET tech, I chose VB.net. easy to learn. OO lúc đó chỉ hiểu qua C++.
Và tôi bắt đầu quen với Java từ first semester in third year. J2ME ở HK2 khi bắt đầu project về Mobile Apps và bây giờ lúc mọi người nghỉ hè, I continue attacking J2EE. Đó 1 câu chuyện dài.

Và tôi bắt đầu đặt câu hỏi: choose J2EE or .NET.
Thứ đầu tiên tôi làm là goggling with keywords: "J2EE vs .NET".

  • Từ góc nhìn là một nhà thiết kế
.NET vs. J2EE (Java EE) - Architectural Philosophy
J2EE vs. .NET - Framework Components Compared
.NET vs. J2EE - Development Environment
  • Khi bạn là 1 developer.
J2EE vs. .NET - a trench soldier's view

  • This guy, Edmon, the author maybe is a fan of Microsofts, ???, read below.
.NET vs. J2EE - Integration Technologies


J2EE vs. .NET - Support for Business Domain/Entity Objects
-->"One thing that I do not like in .NET is that it is far less concerned about the standardization of API when working with other vendor products.".
--> Philosophy of Microsoft ????, ---> Độc quyền

Từ góc độ là 1 student, I like J2EE vì tư duy nó là "do-it-youself" and free.
Từ góc nhìn 1 developer, tôi chỉ muốn làm việc càng ít năng suất càng cao, để dành time đi chơi với my friend.

Java vs .Net là 1 battle còn dài mới kết thúc.
Như những "bậc tiền bối" nói: "vô chiêu thắng hữu chiêu". Tất cả tùy vào bạn thôi. Công nghệ chỉ là giải pháp, như 1 đôi giày đá bóng, còn đá như thế nào là do kĩ năng chơi bóng của bạn thui.
Thanks for your reading.

Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now