Posts

Showing posts from August, 2007

Please Attention,my friend

Hơi phức tạp 1 tí nhưng đại loại là như sau: Tuần sau T đi interview để làm tình nguyên viên trong dự án Disability E-library, ở xem website Mới tối qua trước khi hẹn với bạn T có nhận được tin http://www.iyc-vietnam.org/news/modules.php?name=News&op=viewst&sid=51 T định đi nghe seminar này xong sẽ qua đón bạn này, nhưng nhận thấy cái này cũng hữu ích đối với bạn nên T mời bạn đi chung, nếu bạn quan tâm Ngày mai 1/9/2007 T sẽ chờ trước cổng nhà bạn lúc 13.30. Nếu bận gì đó hay không muốn đi, không sao cả. T thấy hay nên giới thiệu thui, T không bít bạn có thích đi hay không nữa. Trong trường hợp không đi được thì khoảng 6.00 PM T sẽ qua đón và đứng chờ trước nhà bạn lần 2, để rủ bạn đi uống nước ở Tomato như đã hứa. Tại lâu quá không gặp thui ( nửa tháng) và hôm đó T chưa lên thử lầu 1. và cuốn đưa bạn cuốn sách Handbook of Commercial Correspondence. Cuốn này T thấy hay và có thể bạn cần nó hơn T, T định cho bạn mượn, không biết bạn có quan tâm không. Nên đi 1 xe c

Where is the future of JAVA

Image
I am a fan of Java, ya, I love Ruby, she love coffee, but the symbol of Java is a cup of coffee , and I love Java. It calls a transitive rule in Maths, Java is security, scalability, infrastructure, multi platform, and opening thinking in the closed world. And wonder where we go, the future of Java. It's a programming language, it's my job. as a programmer, I wanna work as fast as possible, finish a project, take the free time for my friend. The future of Internet, what drive the market, the demand for IT industry is consumer, the end user. Not me, a programmer, designer, developer. I see that many many things to learn, I mean techs used in developing a software today, ya, learning curve is tedious. Studying, studying to live, not just a some bad guys like black hacker, just eat and hack. Friend, family. my job. Social network. the new motivation, connect you and me. Uhm, reading CEO of Sun micro system . I see it, how about you ? The Rise of JAVA - The Retirement
Image
August 29th, 2007 Sun’s Jonathan Schwartz: Consumers, not IT, driving markets Posted by Dan Farber @ 12:41 pm Categories: IT Management , Datacenter , Sun , Enterprise 2.0 Tags: Phone , Information Technology , Java , Sun Microsystems Inc. , Jonathan Schwartz , Dan Farber +0 0 votes Worthwhile? Sun is holding an Emerging Markets Summit on its Menlo Park, CA campus. CEO Jonathan Schwartz led off the event with this statement: “The Internet is the most powerful social utility the world has ever seen.” The “social utility” phrase is part of Sun’s new view of the market, which Schwartz said will be defined by the consuming public rather than traditional IT decision makers. “A gravitational shift in influence is underway, from enterprises to con

Self-study JSP

coming soon