Mình mở cái topic này nhằm mục đích đem lại 1 tí những vấn đề hay trong môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
Có lẽ đối với nhiều bạn, đây là một chủ đề nặng về Lý thuyết, và thường "dễ gây buồn ngủ".

Nói chung nếu cái thú vị nằm ở chỗ bạn thật sự có đam mê với nó không hay thui ?
nếu bạn có đam mê và hiểu được nó, thì bạn sẽ thấy cái hay trong đó.

Giống như việc chơi cơ, mình thấy nó cuốn hút nhiều bạn đến mức có hẳn 1 hội cờ trong khoa mình.

Nói lòng vòng mục đích chính là gây 1 tí cú hit trong việc thảo luận về các đề tài trong Database.

Cái mình quan tâm hiện nay là khi phân tích các hệ thống thông tin kinh tế, các quy tắc quản lý (business rules) có thể sử dụng (reusable) lại được không ?

business rules - are they reusable?

Mình vô tình search được cái paper này khi đang tìm tài liệu trong khi viết báo cáo cho phân tích hệ thống quản lý nhân sự ( đồ án môn học).
Thật sự đây là vấn đề khó, vì nếu bạn nào học về phân tích thiết kế hệ thống thì xác định quy tắc quản lý là 1 bài toán khó, nó thể hiện mặt động của chương trình bạn phân tích.

Theo như các bài báo này, thì nó kế luận
When business rules are only harvested for, and maintained in application environments the re-usability of business rules is a big challenge. Only if rules management is separated from application development, both business and IT departments will achieve maximum flexibility.
The ability to generate different business rules applications from a single (re-usable) business rules model can only be achieved successfully if
- The business rules model is declarative;
- The business application generation process is goal-driven.
The business rules approach provides the necessary prerequisites for this flexibility.


Sau 1 thời gian suy nghĩ và tìm hiểu, cuối cùng 1 phần của bài toán đã được giải quyết.

Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management) và sử dụng lại nó 1 vấn đề khó.
Khi nghiên cứu sâu thì bạn sẽ đây 1 vấn đề thật sự.

SOA, Web Services, WS_BPEL, ... là những cái tên quan trọng, nó sẽ chìa khóa giải quyết bài toán mà ngay cả phương pháp Object-Oriented chưa giải quyết được.

OO là mức code, vậy Business Process ở mức nào, ?
Concept, Logic.

BPMN/BPEL Vs. UML
Why introduce new notations?
Different target audience:
– UML targets software analysts, designers and developers offering
specification, visualization and documenting artifacts of computer based
systems,
– BPMN targets business analysts, system architects and software
engineers offering specification, visualization and documenting artifacts of
business domains,
Different basic paradigm:
– UML is based on Object Oriented Approach
– BPMN is based on Process-Centric approach
Different implementation view:
UML lacks implementation view of Business Models which is highly conceptual.

Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now