Imagine and keep it simple (Hãy tưởng tượng và giữ nó đơn giản)Trước hết, tôi xin kể một kinh nghiệm nhỏ như sau
Như chúng ta đã biết, Prof. Einstein là một nhà khoa học đáng kính, người đã thay đổi chúng ta về cách hiểu về vũ trụ, năng lượng và vật chất. Nhưng vì sao Prof.Einstein có thể giải quyết nhiều vấn đề phức tạp như vậy.
Đơn giản là về phương pháp suy nghĩ, tư duy và giải quyết vấn đề


Phát thảo vấn đề ở mọi nơi có thể

Học theo cách ghi note của John Nash, và Mark Zuckenberg

1 bản design của hệ thống search engine cool hơn Google đây

Cuốn "Khảo lược Adam Smith" khá hay về kinh tế"
Trí tuệ đám đông nói lên những bí mật đằng sau thuật toán PageRank của Google

Blackboard là 1 người bạn tốt

Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now