Big Data & My second brain project

Những thông tin dự báo xu hướng mà chúng ta nên xem qua:
http://www.readwriteweb.com/archives/life_in_the_future_with_data_livestreaming_oreilly.php
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/big_data/index.asp

Trong thời kì hậu Web 2.0 này (post-web2.0 era) , việc xử lý & phân tích các dữ liệu mà bất kì ai, những user như mình (Facebook, Google, Banbe, Gmail, Picasa Photo, Youtube, ....) quá nhiều và cực kỳ phân mảnh rải rác khắp nơi. Sự thật là:

Bạn có bao giờ đối mặt với chuyện đi tìm cái link về private data (những data mà Google không thể index duoc vì 0 có password) về công việc, 1 địa điểm ăn uống trên internet, hay 1 bức mail trong Gmail, 1 cái feed ban share từ Facebook, 1 tấm hình mà bạn của bạn tag vào, ...

Những dữ liệu mang tính riêng tư cao, được "cất giấu", lưu trữ đâu đó trong các dịch vụ Web mà bạn sử dụng. Vì tính riêng tư như vậy, chả ai muốn Google index nó và phơi ra cho public. Nhưng nhu cầu tìm kiếm là có, bạn có thể dùng search của FB để tìm bạn bè, hoặc photo, ... nhưng chỉ là FB.

=> cái chúng ta cần là 1 hệ thống tìm kiếm mang tính riêng tư cao, và cho ra ket quả của tất cả dữ liệu cá nhân của bạntrong thế giới số này, 

Bạn có bao giờ nghĩ sẽ có cái search như Google với 1 box nhỏ nhỏ, và 2 cái nút để tìm những dữ  liệu cực kỳ cá nhân (privacy) và Google không thể nào tìm ra.


1 ý tưởng đã từ khá lâu, và công việc hằng ngày của 1 công nhân thế hệ @ (knowledge worker)  trong thời đại mà tất cả dữ liệu cá nhân chúng ta đang được số hóa, tất cả làm mình cần phải làm 1 điều gì đó thay đổi bản thân và sắp xếp lại dữ liệu cá nhân mà tất cả các dịch vụ Web trên internet đang lưu trữ.Comments

jhon apps said…
is that software is available on internet ??

custom facebook app | custom facebook apps
Trieu said…
until now, i still not find some tools that help me do these jobs,(mining my FB profile). So I decide build my tool :)

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now