Ideas cho hệ thống tư vấn tuyển sinh 2.0

Hiện tại là đang nghiên cứu cùng thầy cũ của mình ở trường ĐH Mở.
một ý tưởng nhỏ nhằm thay đổi cách thức học sinh/ sinh viên hiểu về vấn đề nghề nghiệp, việc chọn ngành để học và xác định những sở thích cá nhân và phát huy nó tốt hơn.
Nghe có có vẻ cao siêu, thật ra cũng đã có nhiều đề tài, papers research về vấn đề này nhiều, nhưng cái khó làm sao 1 HS/SV dùng nó như 1 công cụ theo suốt từ lúc đi học,chọn nghề, học ĐH và phát triển sự nghiệp.

Internet tạo ra những giá trị, mà ở đó mọi người có thể tự học theo những sở thích cá nhân, tìm những việc làm phù hợp. các dịch vụ web này khá nhiều nhưng khá rời rạc, như Steve Jobs nói, kết hợp các điểm để thực hiện các cuộc cách tân (connecting the dots to do innovations). Các quan trọng là tìm các điểm đó và nối chúng lại.

Crowd-sourcing for the education 2.0


Checklist các việc cần làm:

Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now