ý tưởng và những dự án bị lãng quên (bị fail)

hum nay chủ nhật, dọn đóng giấy tờ cũ, nhìn những projects đã làm. có 2 projects mình làm từ thời sinh viên bị lãng quên, làm chỉ có điểm số, còn users thì không có ~_~

1) project về multimedia noting trên Nokia phones (tiết là mình 0 đầu tư nhiều time hơn cho nó)
thời này chưa có Android và iOS, còn J2ME thời này rất thịnh,
test thì trên mạng 2G (GPRS) trên con Nokia 6131, 1 smartphone của 2007,  kể ra mình cũng giàu #_#
điều đáng tiết là ngoài tấm giấy khen, 1 cái scholarship ra, mình lại không phát triển nó hơn thành 1 product thật sự, (vì 0 có time và nhiều tiền để thuê máy chủ, mà cũng chả biết cloud computing là gì #_# )
Smart Personal Assistant for mobile, bùn như con chuồn chuồn ~_~
2) mô hình sensor web ( hay còn gọi Internet of things ). phát triển từ cái luận văn tốt nghiệp, làm cùng thầy Trai, cũng dành khá nhiều tâm huyết, cũng đi demo trên khu công nghệ cao Q9, rùi qua demo saigonco-op (siêu thị mà, cần 1  logistic system giá rẻ). Tiết là phần funding bị fail, không cấp vốn.
Entrepreneur tập sự là thế , bị fail vì thiếu kinh nghiệm và 1 chiến lược rõ ràng phát triển sản phẩm #_#

technology chỉ là điều kiện cần, business model mới là điều kiện đủ , 2 cái cộng lại mới phát triển được


Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now