Thursday, August 2, 2012

Introduces Mobile SSO, Access Management Service for Tablets, Smartphoneshttps://developers.facebook.com/blog/post/640/
https://github.com/facebook/facebook-android-sdk/tree/master/examples
http://stackoverflow.com/questions/4327611/single-sign-on-for-android-facebook
https://developers.facebook.com/docs/mobile/android/sso/#sso
http://cloudnewsdaily.com/2011/05/symplified-introduces-mobile-sso-access-management-service-for-tablets-smartphones/
https://www.pingidentity.com/blogs/pingtalk/index.cfm/2011/5/12/OAuth-20-close-to-solved-SSO-for-mobile-apps-a-different-story


Eran Hammer-Lahav has done an excellent job in explaining the majority of the differences in his articleIntroducing OAuth 2.0. To summarize, here are the key differences:
More OAuth Flows to allow better support for non-browser based applications. This is a main criticisim against OAuth from client applications that were not browser based. For example, in OAuth 1.0, desktop applications or mobile phone applications had to direct the user to open their browser to the desired service, authenticate with the service, and copy the token from the service back to the application. The main criticism here is against the user experience. With OAuth 2.0, there are now new ways for an application to get authorization for a user.
OAuth 2.0 no longer requires client applications to have cryptography. This hearkens back to the old Twitter Auth API, which didn't require the application to HMAC hash tokens and request strings. With OAuth 2.0, the application can make a request using only the issued token over HTTPS.
OAuth 2.0 signatures are much less complicated. No more special parsing, sorting, or encoding.
OAuth 2.0 Access tokens are "short-lived". Typically, OAuth 1.0 Access tokens could be stored for a year or more (Twitter never let them expire). OAuth 2.0 has the notion of refresh tokens. While I'm not entirely sure what these are, my guess is that your access tokens can be short lived (i.e. session based) while your refresh tokens can be "life time". You'd use a refresh token to acquire a new access token rather than have the user re-authorize your application.
Finally, OAuth 2.0 is meant to have a clean separation of roles between the server responsible for handling OAuth requests and the server handling user authorization. More information about that is detailed in the aforementioned article.

Wednesday, August 1, 2012

The Dark Knight Rises reviews vs Focused Web crawling

Focused Web crawling là 1 chủ đề thú vị
Topic này có từ thời sơ khai khi build Google những năm cuối 1997s. Ngày nay thì Facebook và Web 2.0 model phát triển tới mức tạo cả núi thông tin mà 1 cái box như Google là không đủ.phim The Dark Knight Rises là 1 bộ  film hay, trước khi đi xem film, mọi người thường xem qua trailer hay review trên các forums (rất nhiều site)
VD: cần nghe soundtrack http://nhacso.net/nghe-album/the-dark-knight-rises-ost.XV5UUUtX.html
từ google keywords "dark knight rises soundtrack nhacso"
hay "dark knight rises trailer" hoặc "dark knight rises reviews"
review từ IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1345836/ , 9/10 từ hơn 200.000 ratings , hơi bị cao #_#.


Vấn đề là: làm sao để tập hợp cả núi thông tin reviews lại 1 chỗ để đọc cho nhanh và tiện, thay vì google lòng vòng ?Facebook ngày càng được ưa chuộng vì khi bạn like 1 thứ gì đó, facebook sẽ record nó lại vào social graph. Mọi thông tin được push vào wall của bạn 1 cách có chủ đích bằng facebook feeds ranking algorithms.
Tuy nhiên, điểm mạnh của FB cũng lại điểm yếu của FB, trong quản lý social networking, FB là số 1, còn quản lý information, FB chỉ là 1 cái wall lộn xộn.
Nó không đủ chỗ để show tất cả các feeds nếu bạn like hơn 50 pages, mỗi page có hơn 10 feeds mới mỗi ngày.
Chưa kể chúng trùng nhau khá nhiều.


Những năm làm ở Yopco (1 startup web 2.0 và là cty đầu tiên mình đi làm), để xây dựng model xử lý thông tin đơn giản cho rất nhiều loại thông tin khác nhau, mình có recommend my boss về concept gọi là "info tree"
(tiết là chắc my boss chằng để tâm lắm nên cứ theo concept của ông ấy "collection-item" và cloud computing lúc đó, 2008 cũng chưa phát triển như giờ , => fail ??)


"info tree" đơn giản vì hầu như ai sử dụng computer để biết đến concept "cây thư mục" (directory tree), và rất dễ quản lý cũng như browsing 1 số lượng lớn các class thông tin khác nhau.


Proof of concept thì đang cần hoàn thiện thêm, tạm thời implement 1 tool simple để add node vào info graph trước cái đã.

http://bit.ly/i2tree-clipit


tạm thời bookmark các resources sau:
http://www.udacity.com/view#Course/cs101/CourseRev/apr2012/Unit/671001/Nugget/671007
http://www.almaden.ibm.com/almaden/feat/www8/
http://www2003.org/cdrom/papers/poster/p181/p181-tsoi/p181-tsoi.html
http://www.cs.uwaterloo.ca/~tozsu/courses/cs856/W05/Presentations/Mohamed.pdf
http://cis.poly.edu/cs912/lectures.html

My focused crawling algorithm
Usecase: simple active recommended node for user in knowledge graph