Posts

Showing posts from August, 2012

August: new research topics for me

Introduces Mobile SSO, Access Management Service for Tablets, Smartphones

Image
https://developers.facebook.com/blog/post/640/
https://github.com/facebook/facebook-android-sdk/tree/master/examples
http://stackoverflow.com/questions/4327611/single-sign-on-for-android-facebook
https://developers.facebook.com/docs/mobile/android/sso/#sso
http://cloudnewsdaily.com/2011/05/symplified-introduces-mobile-sso-access-management-service-for-tablets-smartphones/
https://www.pingidentity.com/blogs/pingtalk/index.cfm/2011/5/12/OAuth-20-close-to-solved-SSO-for-mobile-apps-a-different-story


Eran Hammer-Lahav has done an excellent job in explaining the majority of the differences in his articleIntroducing OAuth 2.0. To summarize, here are the key differences: More OAuth Flows to allow better support for non-browser based applications. This is a main criticisim against OAuth from client applications that were not browser based. For example, in OAuth 1.0, desktop applications or mobile phone applications had to direct the user to open their browser to the desired service, authenticate wi…

The Dark Knight Rises reviews vs Focused Web crawling

Image
Focused Web crawling là 1 chủ đề thú vị
Topic này có từ thời sơ khai khi build Google những năm cuối 1997s. Ngày nay thì Facebook và Web 2.0 model phát triển tới mức tạo cả núi thông tin mà 1 cái box như Google là không đủ.phim The Dark Knight Rises là 1 bộ  film hay, trước khi đi xem film, mọi người thường xem qua trailer hay review trên các forums (rất nhiều site)
VD: cần nghe soundtrack http://nhacso.net/nghe-album/the-dark-knight-rises-ost.XV5UUUtX.html
từ google keywords "dark knight rises soundtrack nhacso"
hay "dark knight rises trailer" hoặc "dark knight rises reviews"
review từ IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1345836/ , 9/10 từ hơn 200.000 ratings , hơi bị cao #_#.


Vấn đề là: làm sao để tập hợp cả núi thông tin reviews lại 1 chỗ để đọc cho nhanh và tiện, thay vì google lòng vòng ?Facebook ngày càng được ưa chuộng vì khi bạn like 1 thứ gì đó, facebook sẽ record nó lại vào social graph. Mọi thông tin được push vào wall của bạn 1 cách có chủ đích bằng f…