Posts

Showing posts from January, 2016

UX and Analytics

Image
Đo đạt trải nghiệm UX là 1 việc phức tạp, vì vậy mình thiết kế 1 công cụ đơn giản hóa việc này,
Data-driven UX 

UX Analytics for Data-driven Product Development from Triều Nguyễn Test case with Lazada.vn

Using User Behavior for Real-time Advertising

Image