Posts

Showing posts from June, 2016

Free book cho các bạn thích lập trình network với Java

Image
Netty là Java framework được dùng khá phổ biến, dẫn chứng là Apple ( https://www.infoq.com/presentations/apple-netty  )  FPT Online (  http://www.slideshare.net/tantrieuf31/real-time-analytics-with-netty-storm-kafka ) Twitter (  https://blog.twitter.com/2013/netty-4-at-twitter-reduced-gc-overhead ) Danh sách ở đây nhé  http://netty.io/wiki/adopters.html Vì vậy mình quyết định viết 1 cuốn sách nhỏ về Netty để phổ biến kiến thức lập trinh Netty cho các bạn Java Developer . Sách free nhé, ko cần mua :) http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-1 http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-2 Code ở đây :  https://github.com/trieu/netty-cookbook

Nên đầu tư thời gian (và tiền) vào công nghệ gì trong 2 năm tới ?

Image
Source : http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217 Có 3 thứ công nghệ đang hot từ Gartner Machine Learning: máy tính sẽ ngày càng thông minh  ( đã ứng dụng phổ biến từ 2016 ) Natural Language Process Question Answering: trợ lý thông minh   (sẽ ứng dụng phổ biến vào 2017 ) Autonomous vehicles: xe tự lái   (sẽ ứng dụng phổ biến vào 2019 ) 3 topic này đều thuộc lĩnh vực con (sub-domain) của Big Data. Ứng dụng và dự án khả thi có tính Startup cao ở Vietnam: Trợ lý Digital Marketing ( từ số 1 và 2)  cho các anh chị bán hàng online và nhà bán lẻ  (dùng Machine Learning )  VD về project đang thử ở AdsPlay:  http://engineering.adsplay.net/2015/10/08/iris-big-data-query-for-human/ Trợ lý gợi ý "Xem gì đây" từ các nội dung video   ( từ số 1 và 2)  khi user không biết nên xem gì trên Internet (YouTube, Facebook , Twitter , FptPlay, ...)  VD về dự án cá nhân dạng side project:  http://xemgiday.com Hệ thống trợ giúp ra quyết định và phòng tránh rủi ro cho các tài xế (bư