Free book cho các bạn thích lập trình network với Java


Netty là Java framework được dùng khá phổ biến, dẫn chứng là

  1. Apple ( https://www.infoq.com/presentations/apple-netty ) 
  2. FPT Online ( http://www.slideshare.net/tantrieuf31/real-time-analytics-with-netty-storm-kafka )
  3. Twitter ( https://blog.twitter.com/2013/netty-4-at-twitter-reduced-gc-overhead )

Danh sách ở đây nhé http://netty.io/wiki/adopters.html

Vì vậy mình quyết định viết 1 cuốn sách nhỏ về Netty để phổ biến kiến thức lập trinh Netty cho các bạn Java Developer . Sách free nhé, ko cần mua :)

http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-1
http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-2

Code ở đây : https://github.com/trieu/netty-cookbook

Comments

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now