Tuesday, December 13, 2016

Top 10 Reasons Why People Fail In Life

10. NEGATIVE THINKING
9. NOT BEING AWARE OF ONE'S WEAKNESS AND STRENGTHS
8. UNCLEAR GOALS
7. DISORGANIZED LIFESTYLE
6. FIXED MINDSET
5. GIVING UP
4. NO DAILY ROUTINE
3. STRESS
2. RUNNING BEHIND MONEY
1. LACK OF ENERGY

Sunday, December 11, 2016

Tạo plan marketing 9 bước đơn giản trong 1 trang giấyMình vừa đọc nhanh cuốn sách trên, tóm tắt lại như sau:
  1. Chọn thị trường phù hợp sản phẩm bạn muốn bán
  2. Tạo thông điệp thu hút
  3. Chọn kênh truyền thông phù hợp
  4. Thu thập dữ liệu về các khách hàng thật sự quan tâm 
  5. Nuôi dưỡng mối quan hệ
  6. Đưa ra phương cách chuyển từ mối quan hệ thành đơn hàng (deal)
  7. Chuyển tải trải nghiệm tuyệt vời để khách hàng cảm thấy hạnh phúc
  8. Gia tăng Life Timetime Value ( khả năng một khách hàng sẽ chi bao nhiêu tiền để mua sản phẩm trong suốt mối quan hệ của người đó với nhà sản xuất )
  9. Xây dựng branding, chăm sóc khách hàng tuyệt vời để khách hàng đi giới thiệu cho bạn bè 
Download template:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4074962/prints/1PMP-Template.pdf